Giới thiệu

Chương trình Chứng chỉ Hành nghề Nha sĩ Úc (DCAP) Lý thuyết – Bài kiểm tra viết của Hội đồng Nha khoa Úc là một chương trình học dự bị nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn của ứng viên và chuẩn bị cho bài thi viết của Hội đồng Nha khoa Úc (Australian Dental Council – ADC).

Với sự tăng nhanh về nhu cầu nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực nha khoa tại Úc, Hội đồng Nha khoa Úc (ADC) đã thiết lập một hệ thống bài kiểm tra dành cho các nha sĩ nước ngoài có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho việc đăng ký hành nghề tại Úc. Hội đồng nha khoa Úc là cơ quan có nhiệm vụ đánh giá các nha sĩ được đào tạo ở nước ngoài, từ đó có cơ sở để cho phép họ có thể hành nghề tại Úc. Các nha sĩ tốt nghiệp đại học chính quy và có giấy phép hành nghề tại quốc gia sở tại sẽ đủ điều kiện để tham gia kỳ thi của ADC.

Khóa học này được biên soạn bởi các nha sĩ chính quy Úc đã đăng ký hành nghề với AHPRA. Đội ngũ nha sĩ thiết kế khóa học này với mục đích trợ giúp các nha sĩ ngoài nước Úc trong việc đăng ký hành nghề tại Úc.

Mục tiêu chính của chương trình DCAP kết hợp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và kinh nghiệm sống/làm việc của các nha sĩ nước ngoài có trình độ với những kiến thức bổ sung về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc và các tiêu chuẩn hành nghề nha khoa hiện hành.

Chương trình mang đến một môi trường học tập xem trọng người học, nơi để thử nghiệm các ý tưởng và mở rộng các kiến thức nha khoa để từ đó người học có những kỹ năng, năng lực và sự tự tin, cùng với tư duy phản biện với các nha sĩ đã hành nghề tại Úc.

Thời gian học: 20 tuần (Chương trình học Toàn diện) | 8 tuần (Chương trình học Chuyên sâu)
Học phí AUD 1.750 (Chương trình học Toàn diện) | AUD 1,000 (Chương trình học Chuyên sâu)
Hình thức đào tạo: Học trực tuyến
Tổ chức đào tạo: Viện Sức khỏe và Quản lý – Institute of Health & Management (HEP ID: PRV 14040)

Cấu trúc chương trình học

Chương trình Chứng chỉ Hành nghề Nha sĩ Úc (DCAP) là khóa luyện thi giúp các thí sinh ADC có thể nâng cao kiến thức chuyên môn và chuẩn bị cho bài kiểm tra SBQ (câu hỏi tình huống thực tế). Phần thi này là một phần trong quá trình đánh giá nha sĩ của ADC để nhận xét, phản hồi về kiến thức, khả năng phán đoán, kỹ năng lâm sàng và năng lực chuyên môn của các nha sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

Đây là cơ hội cho các nha sĩ quốc tế nghiên cứu các kiến thức quan trọng, giúp ích cho quy trình đánh giá và kiểm tra để có thể được chấp thuận cho phép đăng ký hành nghề tại Úc.

Những kỹ năng và kiến thức cũng như kinh nghiệm sống sẽ được kết hợp với nguồn thông tin mới về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc trong khóa học này. Từ đó các nha sĩ nước ngoài sẽ có thể hoàn thành tốt bài đánh giá, chứng mình rằng họ nắm rõ hệ thống nha khoa Úc.

Bên cạnh đó, khoá học có mục đích hỗ trợ học viên trong việc đọc, giải thích và hiểu các câu hỏi kiểm tra của ADC. Do đó học viên sẽ được cung cấp các thông tin, nâng cao hiểu biết về ADC và thực hiện các kỹ thuật ADC thông qua việc nắm vững các hướng dẫn điều trị và kịch bản tình huống Odell cho nha khoa lâm sàng. Từ đó, học viên có thể tự tin trả lời được những câu hỏi phân tích khó nhất trong bài kiểm tra viết ADC.

Về tổng quan, khóa học khuyến khích phát triển tư duy phản biện, kiểm tra khái niệm và trau dồi kiến thức nha khoa để chuẩn bị cho học viên trở thành một nha sĩ chính quy có năng lực, tự tin và đảm bảo sự an toàn khi hành nghề tại Úc.

Chi tiết về chương trình học

Nếu bạn là một nha sĩ nước ngoài có mong muốn và đang chuẩn bị vượt qua kỳ đánh giá của Hội đồng Nha khoa Úc (Australian Dental Council – ADC) để có thể hành nghề tại Úc, khóa học Tiêu chuẩn dành cho bạn.

Nếu bạn là một nha sĩ nước ngoài đã đặt lịch cho bài thi ADC, khóa học Chuyên sâu dành cho bạn.

Khóa học này được thiết kế đặc biệt và sắp xếp để phù hợp với các ngành và chuyên ngành mà ứng viên sẽ kiểm tra vào ngày thi. Bên cạnh việc cung cấp các nguồn thông tin và sổ tay kiến thức, mỗi chủ đề trong từng chuyên ngành sẽ được giảng dạy cụ thể.

Khoá học sẽ giúp bạn:

 • Tìm hiểu về các thủ tục đánh giá và kiểm tra đã được chấp nhận đăng ký tại Úc.
 • Đọc, giải thích và hiểu các câu hỏi có trong bài kiểm tra ADC.
 • Hiểu và thực hiện các chiến lược làm bài.
 • Thúc đẩy tư duy phản biện, kiểm tra các khái niệm, hình thành và mở rộng kiến ​​thức nha khoa

Từ đó nha sĩ có thể tự tin vượt qua kì đánh giá của Hội đồng Nha khoa Úc một cách dễ dàng hơn.

Yêu cầu tuyển sinh

 • Có bằng đại học chuyên ngành Nha khoa tại một trường đại học chính quy ở Việt Nam
 • Đã có giấy phép/chứng chỉ hành nghề đầy đủ, không bị hạn chế hoặc thu hồi giấy phép ở quốc gia sở tại

Hoặc:

 • Đã đăng ký hành nghề ở New Zealand, hoặc
 • Có chứng chỉ nha khoa tổng quát đủ điều kiện từ Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland, New Zealand, hoặc 
 • Có chứng chỉ nha khoa tổng quát đủ điều kiện từ Canada (sau tháng 3 năm 2010) và được chứng nhận bởi Hội đồng Kiểm tra Nha khoa Quốc gia Canada (National Dental Examination Board of Canada), hoặc
 • Đã hoàn thành chứng chỉ nha khoa tổng quát ở Úc.

Truy cập website http://www.dentalboard.gov.au/ để có thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu khác.

Quy trình xét duyệt của Hội đồng Nha khoa Úc (ADC)

Quy trình xét duyệt của ADC bao gồm 3 giai đoạn:

Đánh giá bằng cấp và tài liệu liên quan do ứng viên cung cấp.

Quy trình đánh giá ban đầu bao gồm việc đánh giá các tài liệu bao gồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ hành nghề và tư cách tốt để xác định đủ điều kiện tham gia bài thi viết của Hội đồng Nha khoa Úc (ADC).

Thời gian xét duyệt Khoảng 8 tuần (Không bao gồm thời gian nộp các tài liệu bổ sung)
Phí AUD 610
Các điều kiện cần đáp ứng Có bằng đại học Chuyên ngành Nha khoa hệ đào tạo 4 năm trở lên, hoặc bằng tốt nghiệp Chuyên ngành Nha khoa tại một trong các trường đại học được công nhận bởi chính phủ Úc,

Có chứng chỉ hành nghề nha khoa tại quốc gia đang cư trú.

Bài kiểm tra viết của Hội đồng Nha khoa Úc (ADC) dành cho nha sĩ được thiết kế để kiểm tra kiến thức về khoa học và thực hành nha khoa của ứng viên. Bài kiểm tra được thực hiện trên máy tính nhằm đánh giá các kỹ năng lý luận cùng với việc áp dụng phán đoán lâm sàng theo thực hành nha khoa tại Úc.

Bài kiểm tra sẽ kéo dài trong hai ngày do Pearson VUE thay mặt cho ADC thực hiện. Mỗi bài kiểm tra trên máy tính bao gồm bốn bài, mỗi bài chứa 80 câu hỏi trắc nghiệm trả lời theo tình huống và chọn câu trả lời đúng. Kỳ thi được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Úc và nước ngoài.

Thời gian Kéo dài khoảng 5 tháng

Hoạt động Thời gian
Thời gian đăng ký thi Khoảng từ 3 đến 4 tháng trước khi bài kiểm tra bắt đầu
Thư ủy quyền kiểm tra các địa chỉ email đăng ký 8 tuần trước khi bài kiểm tra bắt đầu
Mở đăng ký tại Pearson VUE  8 tuần trước khi bài kiểm tra bắt đầu
Đóng đăng ký tại Pearson VUE 5 tuần trước khi bài kiểm tra bắt đầu
Thông báo kết quả bài thi 6 tuần sau khi bài kiểm tra kết thúc
Phúc khảo kết quả bài thi  Trong vòng 28 ngày, tính từ ngày có thông báo kết quả
Phí AUD 2,000
Điều kiện cần đáp ứng Để tham gia bài kiểm tra, ứng viên cần phải vượt qua quá trình đánh giá tổng quan ban đầu. Có thể tham khảo thêm tại đây.

Bài kiểm tra thực hành của Hội đồng Nha khoa Úc (ADC) là nền tảng để các ứng viên chứng minh rằng họ có đủ năng lực để hành nghề một cách an toàn với tư cách là một nha sĩ tại Úc. Bài kiểm tra thực hành đánh giá các ứng viên trên phạm vi năng lực Cấp độ đầu vào theo thang đánh giá trình độ nha sĩ Úc.

Bài kiểm tra mô phỏng kéo dài hai ngày sẽ đánh giá các kỹ năng kỹ thuật và lâm sàng của ứng viên. Các ứng viên phải hoàn thành tốt từng giai đoạn của quá trình đánh giá trước khi đủ điều kiện đăng ký hành nghề nha sĩ tại Úc.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra thực hành, ứng viên đủ điều kiện sẽ có tư cách đăng ký hành nghề với Hiệp hội Nha khoa Úc (Dental Board of Australia).

Thời gian Khoảng từ 6 đến 9 tháng (Bài kiểm tra được tổ chức hàng tuần tại 5 trung tâm khảo thí của Hội đồng Nha khoa Úc (ADC)

Hoạt động Thời gian
Nộp đơn đăng ký cho bài kiểm tra thực hành Khoảng 3 tháng trước khi bài kiểm tra diễn ra
Thông báo tiếp nhận đơn đăng ký Trong vòng 2 tuần, tính từ ngày nhận được đơn đăng ký
Thông báo về ngày thi Trong vòng 6 tuần trước khi bài kiểm tra diễn ra
Thông báo kết quả bài kiểm tra 6 tuần, tính từ khi hoàn thành bài kiểm tra
Phí AUD 4,500
Các điều kiện cần đáp ứng Bạn có thể đăng ký bài kiểm tra thực hành khi có kết quả kiểm tra thành công bài kiểm tra viết của ADC trong vòng 3 năm, tính từ ngày có kết quả.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập theo đường dẫn: https://www.adc.org.au/

FAQs

Chương trình học Tiêu chuẩn là một chương trình chuyên sâu (20 tuần) cung cấp một cách tiếp cận toàn diện trong việc hướng dẫn học viên xây dựng kiến thức cơ bản nền tảng của mình và áp dụng nó trong việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi dựa trên tình huống của bài kiểm tra viết.

Chương trình học Chuyên sâu là một chương trình ngắn hạn (8 tuần) giúp học viên ôn luyện để làm mới kiến thức lý thuyết và tinh chỉnh các khái niệm của mình trong các tuần ngay trước khi bài kiểm tra viết của Hội đồng Nha khoa Úc được tổ chức. Chương trình học này phù hợp với những nha sĩ đã đăng ký tham dự kỳ đánh giá và cần chuẩn bị trong thời gian ngắn.

Sau khi hoàn tất thành công khóa luyện thi viết ADC của IHM, bạn sẽ được chuẩn bị tốt để đạt thành tích cao trong kỳ thi Viết của Hội đồng Nha khoa Úc (ADC). Chương trình giảng dạy sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần biết về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc và các tiêu chuẩn thực hành hiện tại.

Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra viết, bạn có thể tiếp tục việc học của mình cho kỳ kiểm tra thực hành ADC bằng cách đăng ký vào khóa học luyện thi thực hành ADC hoàn chỉnh của IHM tại cơ sở Melbourne của chúng tôi. Đối với những sinh viên đã vượt qua kỳ thi viết ADC, chúng tôi cung cấp khóa học luyện thi thực hành ADC toàn diện kéo dài bốn tuần và khóa học luyện thi OSCE giao tiếp trực tuyến.

 • Bộ câu hỏi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian hoàn thành là 20 phút và được đưa ra hàng tuần. Bộ câu hỏi sẽ được thực hiện từ tuần 1 đến tuần 8 của chương trình học với nội dung câu hỏi đến từ ADC.
 • Bài thi thử bao gồm 50 câu hỏi (Câu hỏi trắc nghiệm và Câu hỏi tình huống) với thời gian hoàn thành là 1 giờ. Đối với Chương trình học tiêu chuẩn, các bài thi thử sẽ được thực hiện từ tuần 9 đến tuần 16 của chương trình học và sử dụng đề thi của ADC. Đối với Chương trình học rút gọn, các bài thi thử sẽ được thực hiện trong tuần 1 và 2 của chương trình học và mỗi tuần sẽ làm 2 đề thi của ADC.
 • Kiểm tra mô phỏng gồm 80 câu hỏi (Câu hỏi trắc nghiệm và Câu hỏi tình huống) với thời gian hoàn thành là 2 giờ. Đối với Chương trình học tiêu chuẩn, kiểm tra mô phỏng sẽ được thực hiện trong 2 tuần 19 và 20 của chương trình học, trong đó Bài 1, Bài 2 sẽ được làm trong Ngày 1 và Bài 3, Bài 4 sẽ được làm trong ngày 2. Đối với Chương trình học rút gọn, kiểm tra mô phỏng sẽ được thực hiện trong 2 tuần 5 và 6 của chương trình học, trong đó Bài 1, Bài 2 sẽ được làm trong Ngày 1 và Bài 3, Bài 4 sẽ được làm trong ngày 2.

Các tài liệu nghiên cứu có sẵn trong hệ thống quản lý học tập của chúng tôi bao gồm tất cả các sách giáo khoa được ADC đề xuất, các tạp chí, bài báo và các hướng dẫn.

Không giống các chương trình học khác, chúng tôi đã quay lại cách giải quyết các tình huống của Odell một cách trực quan.

Chương trình học của chúng tôi không chỉ bao gồm bản ghi video tình huống Odell mà còn có các cuộc thảo luận trực tiếp thông qua hình thức trực tuyến.

Thông qua các bản ghi video của chúng tôi, mỗi tình huống Odell sẽ được giải thích cặn kẽ bởi các nha sĩ đã đăng ký AHPRA, những người sẽ sử dụng kinh nghiệm lâm sàng của chính họ ở Úc để hướng dẫn bạn thực hiện chúng. Các video ngắn và súc tích qua đó bạn sẽ hiểu sâu hơn về các hoạt động nha khoa thực sự ở Úc. Các bản ghi này có sẵn trong Hệ thống Quản lý Học tập của chúng tôi.

Trong các cuộc thảo luận trực tiếp, chúng tôi đã lên lịch cho 2 tình huống Odell phù hợp với chủ đề đang được giảng dạy. Mỗi buổi học sẽ giúp bạn xây dựng kiến thức lý thuyết và củng cố kỹ năng giải quyết vấn đề cùng với việc tìm hiểu quan trọng, thử nghiệm các ý tưởng, hình thành và mở rộng kiến thức nha khoa.

 1. Đăng ký: Nhấn vào đây để đăng ký trực tuyến với chúng tôi.
 2. Phỏng vấn: HCI sẽ gọi điện trực tiếp cho bạn thông qua số điện thoại mà bạn cung cấp, bộ phận Tư vấn Tuyển sinh sẽ thu thập các thông tin cần thiết cho việc nhập học của bạn.
 3. Xét tuyển: Sau khi nhận đủ các thông tin cần thiết, HCI sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ. Bạn sẽ cần làm 01 bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào để đánh giá khả năng ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình học.
 4. Thư mời nhập học: Sau khi bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình học, bạn sẽ được được đăng ký một vị trí cho khóa học tùy theo tình trạng sẵn có của mỗi đợt tuyển sinh.
 5. Phí nhập học và học phí: Sau khi ký chấp nhận thư mời nhập học, một hóa đơn sẽ được gửi cho bạn.
 6. Xác nhận nhập học: Chúng tôi sẽ phát hành một thông báo nhập học sau khi đã nhận được Phí Nhập học và Học phí.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 024 4455 0599 hoặc 097 418 0001 nếu có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đăng ký của bạn.