“Thực tập đóng vai trò rất quan trọng trong quãng thời gian học tập tại HCI, học viên có thể đăng ký thực tập ngay từ năm nhất và các cán bộ bộ phận Phát triển và Định hướng Nghề nghiệp (Student Experience Unit) sẽ tư vấn giúp học viên đạt được những mục tiêu mà các em và gia đình đặt ra. Qua quá trình thực tập, học viên không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà còn chủ động áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế tại nơi mình thực tập. Đồng thời, sinh viên có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, cách làm việc trong một tập thể đa dạng, trong đó, yếu tố “ quan hệ giữa con người với con người luôn luôn được trân trọng.”

Thông qua quan hệ hợp tác của chúng tôi với các Bệnh viện của Úc, Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc (NMBA), cũng như các Hiệp hội Y tế khác, chúng tôi có thể tiếp cận với tất cả các tổ chức, bệnh viện, doanh nghiệp để có thể cung cấp những cơ hội nghề nghiệp tốt nhất cho học viên.