Mỗi một cộng đồng, cho dù ở thành thị hay nông thôn, đều cần đến những người thông dịch cho những người bị khiếm thính, khiếm thị. Hay, những người giáo dục mầm non, người tư vấn, người công tác dịch vụ xã hội. Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt trong cuộc sống hằng ngày của người khác hoặc đóng góp công sức của mình để xây dựng một xã hội tốt hơn. Hãy tham khảo chương trình chuyên ngành Dịch vụ cộng đồng tại HCI .

Học viên ngành Dịch vụ cộng đồng tại HCI sẽ được học cách làm thế nào để làm việc với những người trong hoàn cảnh khó khăn. Như người nghèo, người vô gia cư,… Ngoài ra, học viên sẽ có những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình phát triển cá nhân. Tùy thuộc vào chương trình, sau khi tốt nghiệp công việc của họ có thể là làm việc với trẻ nhỏ, hộ gia đình hoặc những người có nhu cầu.

Các chương trình học:

1/ CHỨNG CHỈ III VỀ GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

2/ CHỨNG CHỈ III VỀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ Y TẾ

3/ CHỨNG CHỈ IV VỀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ Y TẾ

4/ CHỨNG CHỈ IV VỀ LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

5/ CỬ NHÂN CAO ĐẲNG LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

6/ CỬ NHÂN CAO ĐẲNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM.

7/ CỬ NHÂN CAO ĐẲNG GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

8/ CỬ NHÂN CAO ĐẲNG DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

9/ CỬ NHÂN ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Để tìm hiểu thêm về chương trình cũng như cần sự tư vấn liên hệ với HCI Vietnam qua:

  • Hotline: 024 4455 0599
  • Email: info@hci.edu.vn