TIN TỨC

IHM XẾP HẠNG 25 CƠ SỞ GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU

IHM được xếp hạng trong 25 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Úc về chất lượng trải nghiệm giáo dục theo xếp hạng của các sinh viên IHM tham gia trong Khảo sát Trải nghiệm Sinh viên năm 2020 (SES) được công bố tuần này.

SES là một phần của các cuộc khảo sát Chỉ số Chất lượng cho Học tập và Giảng dạy (QILT) của chính phủ Úc – một bộ khảo sát chặt chẽ bao gồm trải nghiệm của sinh viên trong giáo dục đại học từ khi bắt đầu đến khi đi làm. SES đo lường trải nghiệm học tập và sự hài lòng của sinh viên hiện tại và là cuộc khảo sát toàn diện duy nhất về sinh viên giáo dục đại học ở Úc.

Sinh viên IHM nằm trong số khoảng 198.000 sinh viên đại học và 97.000 sinh viên khóa học sau đại học từ các trường đại học Úc và các tổ chức giáo dục đại học ngoài đại học (NUHEIs) tham gia SES 2020.

Theo Independent Higher Education Australia (IHEA) – cơ quan cao nhất đại diện cho các viện giáo dục đại học độc lập ở Úc – xếp hạng của IHM so với 134 cơ sở giáo dục đại học tham gia (trường đại học công lập và cơ sở giáo dục đại học không phải đại học), như sau:

+ # 22 trên 134 về Chất lượng tổng thể

+ # 32 trên 134 về Hỗ trợ sinh viên

+# 6 trên 134 về Phát triển kỹ năng

+# 63 trên 134 về Tài nguyên học tập

+# 37 trên 137 về Chất lượng giảng dạy

+# 56 trên 134 về Sự tham gia của người học

Hơn nữa, theo IHEA, xếp hạng của IHM so với 99 cơ sở giáo dục đại học tham gia (các trường đại học công lập và cơ sở giáo dục đại học không thuộc trường đại học) cung cấp các khóa học sau đại học cụ thể như sau:

+#22 trong số 99 cho Chất lượng tổng thể

+# 28 trong 99 cho Hỗ trợ sinh viên

+# 5 trong 99 cho Phát triển Kỹ năng

+# 42 trong 99 cho Tài nguyên học tập

+# 27 trên 99 cho Chất lượng giảng dạy

+ # 28 trong 99 cho Sự tham gia của người học

Mỗi biện pháp này có thể được tóm tắt như sau:

Chất lượng tổng thể đề cập đến 82,8% học sinh IHM đánh giá tích cực trải nghiệm giáo dục tổng thể của họ

Hỗ trợ Sinh viên đề cập đến 81,7% sinh viên IHM đánh giá tích cực sự hỗ trợ mà họ nhận được tại IHM, ví dụ, liệu hệ thống ghi danh, tư vấn học tập, cố vấn nghề nghiệp và dịch vụ y tế có sẵn và hữu ích hay không

Phát triển Kỹ năng đề cập đến 92,7% sinh viên IHM đánh giá tích cực các kỹ năng được phát triển thông qua các nghiên cứu của họ

Tài nguyên học tập đề cập đến 78,9% sinh viên IHM đánh giá tích cực các tài nguyên học tập do IHM cung cấp, chẳng hạn như khả năng truy cập vào máy tính, thư viện và phương tiện giảng dạy

Chất lượng giảng dạy đề cập đến 84,6% sinh viên IHM đánh giá tích cực về chất lượng giảng dạy mà họ nhận được

Mức độ tương tác của người học đề cập đến 57,6% sinh viên IHM đánh giá tích cực mức độ tương tác của họ với việc học tại IHM, chẳng hạn như tần suất thảo luận trực tuyến hoặc mặt đối mặt và liệu họ có cảm giác thân thuộc với IHM hay không.

Thay mặt cho IHM, tôi muốn cảm ơn tất cả các sinh viên hiện tại của chúng tôi vì những phản hồi tích cực mà họ bày tỏ công khai về trải nghiệm giáo dục tổng thể của họ. Để IHM được xếp hạng trong top 25 do sinh viên đánh giá trực tiếp và độc lập với IHM về chất lượng tổng thể đang khẳng định phản hồi thực sự.

Hơn nữa, việc được xếp hạng trong top 10 do sinh viên đánh giá trực tiếp và không phụ thuộc vào chính IHM về các kỹ năng được phát triển thông qua các nghiên cứu của họ cũng khẳng định phản hồi cho tất cả nhân viên IHM. Cảm ơn tất cả nhân viên IHM đã cam kết của chúng tôi về những gì các bạn đã làm trong năm 2020, đang làm vào năm 2021 và sẽ tiếp tục làm để tối đa hóa trải nghiệm giáo dục cho tất cả học sinh IHM trong tương lai.