THƯ VIỆN ẢNH

LỄ TỐT NGHIỆP – IHNA, PERTH (NĂM 2018)

Buổi lễ tốt nghiệp của các tân cử nhân Viện Sức khỏe và Điều dưỡng Úc (INHA), với nhiều cảm xúc đan xen. Xin chúc mừng các em sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp tương lai.

IHNA là viện giáo dục và đào tạo về Điều dưỡng hàng đầu tại Úc, các chương trình học tại đây cung cấp cho sinh viên các kỹ năng của một Điều dưỡng trong tương lai, với bằng cấp được công nhận quốc tế. IHNA là thành viên của ACPET (Australian Council for Private Education and Training – Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Tư nhân Úc).