LỊCH TRÌNH THI ĐỢT 1

Lớp luyện thi lý thuyết tuyển sinh liên tục.

Các thí sinh đăng ký và hoàn thành chương trình học trước ngày 1/9/2023

Thời gian: Từ 10/9/2023 đến 14/10/2023

Thời gian dự kiến: Tháng 6/2024 – Tháng 8/2024

Ngày cụ thể sẽ được cập nhật khi có lịch thi chính thức từ ADC

Dự kiến: Tháng 10/2024 – Tháng 1/2025