LỊCH TRÌNH THI ĐỢT 2

Lớp luyện thi lý thuyết tuyển sinh liên tục.

Các thí sinh đăng ký và hoàn thành chương trình học trước ngày khởi hành đến Úc để thi lý thuyết

Thời gian dự kiến: Tháng 9/2024 – Tháng 10/2024

Ngày cụ thể sẽ được cập nhật khi có lịch thi chính thức từ ADC

Thời gian dự kiến: Tháng 6/2025 – Tháng 8/2025

Ngày cụ thể sẽ được cập nhật khi có lịch thi chính thức từ ADC

Dự kiến: Tháng 10/2025 – Tháng 1/2026