Đại học Charles Darwin (CDU) là trường đại học công lập của Úc với 20.000 sinh viên đến từ hơn 55 quốc tịch tại 11 phân hiệu và trung tâm đào tạo, tại hơn 100 địa điểm trong khu vực, các khu vực thưa dân cư; và trên toàn quốc thông qua hình thức học tập trực tuyến, linh hoạt.

Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Công tác xã hội tại CDU.

Học tại Murdoch bạn sẽ học hỏi từ các học giả hàng đầu cùng hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, đạt được các kỹ năng cần thiết trong công việc và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động cùng với Murdoch.

Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Phát triển Cộng đồng tại Đại học Murdoch.

Đại học Western Sydney là trường đại học đẳng cấp quốc tế, được công nhận trên toàn cầu về thế mạnh nghiên cứu và đổi mới trong giảng dạy. Trường đại học luôn coi trọng giá tri tiến bộ trong học tập, tính chính trực và theo đuổi tri thức. Được xếp hạng Top hai phần trăm các trường đại học hàng đầu trên thế giới, chúng tôi tập trung toàn cầu, dẫn đầu nghiên cứu và cam kết tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng mà chúng tôi tham gia.

>Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Khoa học Sức khỏe tại Đại học WSU.

>Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Khoa học Sức khỏe tại Đại học WSU.

>Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Khoa học Xã hội tại Đại học WSU.

>Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Phúc lợi cộng đồng tại Đại học WSU.

>Học viên hoàn thành BSB51918 Cử nhân Cao đẳng Lãnh đạo và Quản lý tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Kinh doanh tại WSU.

>Học viên hoàn thành BSB51918 Cử nhân Cao đẳng Lãnh đạo và Quản lý tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Khoa học Sức khỏe tại WSU.

>Học viên hoàn thành  CHC50113 Cử nhân Cao đẳng Giáo dục và Chăm sóc trẻ em tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học (Liên thông Giáo dục trẻ em – 5 tuổi/12 tuổi).

Đại học Nam Queensland là một trường đại học khu vực có trụ sở tại Toowoomba, Queensland, Úc, với ba cơ sở tại Toowoomba, Springfield và Ipswich. Chuyên cung cấp các khóa học về luật, sức khỏe, kỹ thuật, khoa học, kinh doanh, giáo dục và nghệ thuật.

Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Phúc lợi xã hội tại Đại học USQ.

Đại học Flinders là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Adelaide, Nam Úc. Được thành lập vào năm 1966, được đặt theo tên nhà hàng hải người Anh Matthew Flinders, người đã khám phá và khảo sát đường bờ biển Nam Úc vào đầu thế kỷ 19. Flinders là một trường đại học thành viên của Nhóm các trường đại học nghiên cứu đổi mới (IRU). Trường đi tiên phong trong cách tiếp cận đa ngành trong giáo dục, các khoa y học và nhân văn của trường đã được xếp hạng trong số 10 trường hàng đầu của quốc gia. Bảng xếp hạng của Times Higher Education năm 2021 về các trường đại học hàng đầu thế giới xếp Flinders ở vị trí thứ 251 – 300.

Học viên hoàn thành CHC52015 Cử nhân Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng tại HCI được quyền học thẳng vào năm thứ 2 Cử nhân Đại học Giáo dục Khuyết tật và Phát triển tại Đại học Flinders