THƯ VIỆN ẢNH

NGÀY HỘI VĂN HÓA – IHNA, PERTH

Ngày hội văn hóa được tổ chức tại Viện Sức khỏe và Điều dưỡng Úc (IHNA) nhằm mục đích tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới. Học viên tại IHNA đến từ khắp nơi trên thế giới, do đó, nhằm giúp các bạn học viên hiểu một phần nào về các phong tục, nét văn hóa của chính bạn bè mình thông qua một loạt các hoạt động như: múa hát, giới thiệu phong tục tập quán, trò chuyện,…