Thư viện truyền thống với những hạn chế như nguồn tài nguyên của thư viện chưa đa dạng, phong phú nhiều loại hình tài liệu mà chủ yếu là sách; việc tìm kiếm tài liệu tại thư viện chỉ được thực hiện một cách thủ công đã làm tốn nhiều thời gian và công sức của cán bộ thư viện cũng như bạn đọc; các dịch vụ chưa được xem trọng để phục vụ bạn đọc; đội ngũ cán bộ thư viện còn thụ động… Do đó, việc ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin cho thư viện có thể giải quyết được các hạn chế của thư viện truyền thống với đầy đủ các điều kiện như sau:

Nguồn tài nguyên thông tin: Bên cạnh việc trang bị kho tài liệu đa dạng về các loại hình như sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo, các công trình nghiên cứu khoa học… thì việc triển khai thư viện điện tử đã giúp Thư viện HCI đa dạng hóa các loại hình tài liệu này như sách điện tử, các bài báo, báo cáo chuyên đề, luận văn, luận án… điện tử. Nguồn tài nguyên điện tử của thư viện rất dễ dàng cho việc tìm kiếm, lưu trữ và tải xuống. Bên cạnh đó, hệ thống tài liệu điện tử này có thể được chia sẻ và trao đổi với các thư viện trong cùng một hệ thống của HCI.

Ngoài ra, hệ thống E-Learning với đầy đủ hệ thống bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, bài tập… do giảng viên trường biên soạn theo từng môn học cụ thể trong chương trình đào tạo phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của đội ngũ giảng viên và học viên HCI.

  • Khả năng truy cập, tìm kiếm tài liệu: Với sự hỗ trợ của nền tảng thư viện điện tử và website thư viện, người dùng có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng với các tiêu chí khác nhau như từ khóa, nhan đề, tác giả, dịch giả…
  • Dịch vụ: Mô hình thư viện điện tử với việc áp dụng các dịch vụ đa dạng và hiện đại đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

DANH SÁCH CÁC THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI