Học viên HCI được trang bị các kỹ năng mềm để đảm bảo rằng bạn sẽ nổi bật và trở thành một ứng viên tiềm năng, thông qua các khóa đào tạo kỹ năng cơ bản, các chương trình trải nghiệm thực tiễn cũng như chuỗi hội thảo nghề nghiệp xuyên suốt từ năm nhất.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về thực tập, việc làm, tư vấn nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là bạn cần ai đó để nói chuyện về sở thích và niềm đam mê của bạn để tìm ra điểm tốt của bạn, đâu là điểm mạnh của bạn, hãy đến gặp bộ phận Phát triển và Định hướng nghề nghiệp – chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn.